Bài Nguyện Cúng Dường Trước Bữa Ăn

Bài nguyện cúng dường trước bữa ăn 

༄༅།། སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ།

TON PA LA MAY SANGYE RIN PO CHE
Đức Phật cao quý, Bậc Thầy tối thượng,

      སྐྱོབས་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ།

KYOP PA LA MAY DAM CHO RIN PO CHE
Pháp Bảo cao quý, nơi quy y tối thượng,

      འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ།

DREN PA LA MAY GEN DUN RIN PO CHE
Tăng Bảo cao quý, hướng dẫn tối thượng,

      སྐྱོབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ།

KYAP NE KON CHHOK SUM LA CHHO PA BUL
Con xin dâng cúng dường cho Tam Bảo, nơi quy y tối thượng

Download bằng file PDF ở đây.

Văn bản gốc với tiếng Tây Tạng và tiếng Anh có thể xem tại đây.

  • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt.
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: