Chân Thanh Mỹ: Biên Tập Viên

Chân Thanh Mỹ, một Phật tử tại gia, chị cũng là một người mẹ, một nguời vợ sống tại Dallas, Texas Hoa kỳ. Giống như Texas, mọi thứ đều lớn hơn, việc thực hành Phật Pháp của chị cũng vậy, chị luôn đặt việc tu tập lên hàng đầu để nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi. Tùy duyên chia sẽ Phật Pháp nhằm đem lợi lạc cho tất cả chúng sinh. 

Công việc của chị là hoàn chỉnh lại phần tiếng Việt của trang này, giúp nó đuợc phát triển như hoa sen vươn lên từ sình lầy cũng như trang web này vừa mới được nảy mầm từ hạt giống Bồ Đề đã được gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp.

ƠN PHẬT
Xưa con ngỡ cuộc đời  là thật 
Đêm ngày lo tất bật bôn ba
Chạy theo ngũ dục xa hoa
Chìm trong biển khổ tối loà u mê
Nay con được nương nhờ  Phật Pháp
Mới ngộ ra huyễn mộng đời người 
Sanh lão bịnh tử tức thời
Trả thân cát bụi….luân hồi mang theo!
Con nay nguyện tu hành tinh tấn
Phá vô minh, phiền não diệt trừ
Ngày sau trí huệ sáng ngời
Đền ơn Chư Phật, độ đời lầm than.
Chân Thanh Mỹ

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.”

 

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: