Bài Nguyện Bảy Dòng của Đạo Sư Liên Hoa Sinh

  • Bài Nguyện Tạng ngữ có phiên âm Việt với (dịch nghĩa):
  • Khuyến khích để đọc cả bằng tiếng Tạng và dịch nghĩa Việt

 

ཧཱུྂ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

1. HUNG URGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM
Hung, Ơ Trần, Dô, Gi, Núp Pờ, Trang, Săm, 
(Hung ! Nơi biên giới phía Tây Bắc xứ Orgyen/Oḍḍiyāna),

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

2. PEMA GESAR DONG PO LA
Pe Ma, Ghê Sà, Đông, Pô Là
(Sinh ra trong nhụy của một đóa sen),

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

3. JATSEN CHOG GI NGÖ DRUB NYÉ
Giat Sần, Trô cờ, Gì, Ngô, Trúp pờ, Nì
(Ngài đã đạt được thành tựu kỳ diệu, tuyệt hảo nhất).

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

4. PEMA JUNG NA SHÉ SU DRAG
Pe Mà, Trung, Na, Si, Su, Troa gà
(Lừng danh là Đức Liên Hoa Sinh)

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

5. KHORDU KHANDRO MANG PÖ KHOR
Khoá Đù, Khan Trồ, Mang, Pô, Khoà
( Ngài được vây quanh bởi một đoàn tuỳ tùng gồm vô số các Ḍākinī {Không hành nữ}).

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

6. KHYÉ KYI JESU DAG DRUB KYI
Khây, Khi, Trê Su, Đa gà, Trúp, Khì
(Khi con thực hành, đi theo dấu chân Ngài).

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

7. JINJI LAB CHIR SHEG SU SOL
Trin Trì, Lạp, Trơ, Sê gà, Su, Sồ,
(Nguyện Ngài quang lâm ban truyền ân phước gia trì)!

– GURU PEMA SIDDHI HUNG
– Gu Rù, Pe Mà, Si Đì, Hùng
(Thành tựu Liên Hoa Tất Địa)

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

– Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung _()_
– Ôm, A, Hung, Ben Gia, Gu Ru, Pây Ma, Si Đi, Hùng _()_


  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: