Phật Di Lặc

Phật Di Lặc (Kim cương thừa)
Tên Phạn: Maitreya Buddha hoặc Maitreynātha
Tên Tạng: བྱམས་པ་ Jampa hoặc བྱམས་པ་མགོན་པོ་

Tịnh hóa những nghiệp tiêu cực đặc biệt là sự căm thù và hiện thực hóa tình yêu chân thật-lòng từ- và hạnh phúc tối thượng bất tận và tích lũy phước đức rộng lớn.

Chú Phạn có phiên âm Việt:

Oṃ Maitri Mahāmaitri Maitriye Svāhā
Ôm, Mai Truỳ, Ma Ha Mai Truỳ, Mai Truỳ Dề, Sô Hà

  • Hạnh Tài phiên âm các câu chú từ thâu âm trì tụng của ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje.

play_circle_filled
pause_circle_filled
Maitreya Buddha Mantra
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off
  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje thâu âm trì tụng chú của Phật Di Lặc.

Chú Việt:

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật


 

  • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn trang này để bổ sung thêm cũng như khích lệ và ủng hộ mọi người, nếu có điều gì sơ sót xin quí vị hoan hỷ.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: