Nghi Quỹ (Mật Tông)

Hồi Hướng Kết Thúc

Bản văn gốc Pecha Tạng với tiếng Anh có dịch tiếng Việt dưới đây. SO NAM DI YI THAM CHE ZIG PA NYI TOB NE NYE PAI DRA NAM PAM JE NE KYE GA NANhờ công đức này, Nguyện con đạt được giác ngộ. Và dẹp tan mọi chướng ngại, giải thoát tất cả chúng sinh...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

Download file PDF ở đây. Ngài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་ Ảnh Thangka Hoàng Thần Tài ở trên là từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là Hành Giả Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.Văn bản gốc Tạng và Anh với dịch tiếng...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Cúng Dường Đèn

Tổ Sư Atiśa tại Tushita Meditation CentreDownload bài bằng file PDF ở đây: ༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ། ། Bài Nguyện Cúng Dường Đèn bởi Atiśa Dīpaṃkara མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག ། MARMÉ NÖ NI TONGSUM GYI TONGCHENPO JIKTEN KHAM KYI KHORYUK DANG NYAMPAR GYUR CHIKNguyện các đèn trở nên rộng lớn gấp hàng tỷ lần vũ trụ! སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག ། DONGBU NI RI GYALPO RIRAB TSAM DU GYUR CHIKNguyện...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Bài Nguyện Cúng Dường Trước Bữa Ăn

Bài nguyện cúng dường trước bữa ăn  ༄༅།། སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། TON PA LA MAY SANGYE RIN PO CHEĐức Phật cao quý, Bậc Thầy tối thượng,       སྐྱོབས་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། KYOP PA LA MAY DAM CHO RIN PO CHEPháp Bảo cao quý, nơi quy y tối thượng,       འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། DREN PA LA MAY GEN DUN RIN PO CHETăng Bảo...

Đây là một đoạn trích của trang, bấm vào đây để đọc phần còn lại...

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: