Thần Chú Kim Cương Đạo Sư

Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh
Tên Tạng: པདྨཱ་ཀ་ར་, པདྨ་འབྱུང་གནས་ Pemajungné
Tên Phạn: Padmākara
Tên Anh: Guru Rinpoche Padmasmbhava
  • Tên Anh: Vajra Guru Mantra


Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện thân của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nếu một người có thể nhận được lợi ích khi đọc câu mật chú này thì cả thế giới này cũng không đủ chỗ để chứa lợi lộc. Hễ ai nhìn, nghe, nhớ câu chú này đều được tỉnh thức.


Chú Phạn dài phiên âm Việt: (Càng dài là mạnh hơn để trì tụng):

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajraguru Péma Thöthrengtsal Vajrasamaya Jāḥ Siddhiphāla Hūṃ Āḥ
Ốm, A, Hung, Va Troa, Gu Ru, Pây Ma, Thot Reng So, Va Troa, Săm May Da, Tra, Si Đi, Pha La, Hùng, A


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú dài Phạn ngữ Kim Cương Đạo Sư.

Chú ngắn chữ Tạng phiên âm Việt: 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

Om Ah Hung Benza Guru Péma Siddhi Hung
Ốm, A, Hung, Ben Gia, Gu Ru, Pây Ma, Si Đi, Hùng


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú ngắn Tạng ngữ Kim Cương Đạo Sư.


Chú ngắn Phạn có phiên âm Việt:

Oṃ Āḥ Hūṃ Vajraguru Pädmasiddhi Hūṃ
Ốm, A, Hung, Va Troa, Gu Ru, Pat Ma, Si Đi, Hùng


  • Nghe Tâm Tịnh thâu âm trì tụng chú ngắn Phạn ngữ Kim Cương Đạo Sư.

 

  • Tâm Tịnh biên soạn bài .

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

%d bloggers like this: