August 24, 2019

Sám Quy Mạng

Quy mạng Điều Ngự trong mười phương
Pháp màu thanh tịnh khéo tuyên dương
Thánh Tăng bốn quả, ba thừa Pháp
Xin dũ lòng từ, nguyện xót thương.
Đệ tử chúng con,
Tự xa chân tánh,
Uổng đọa dòng mê
Theo sinh tử mãi thăng trầm
Tham sắc thanh luôn ô nhiễm.
Mười triền mười sử
Kết thành hữu lậu nghiệp nhân;
Sáu căn sáu trần

(more…)

Câu Chuyện Về Bồ Đề Đạt Ma Và Milarepa

Trích đoạn của câu chuyện được dịch từ yogichen.com.

… Khi chúng ta nói rằng không có công phu trong thiền định, điều này có nghĩa là học đấu võ mà không có nắm tay. Giống như một con chim bay qua bầu trời nhưng không để lại dấu vết. Khi bạn đã có được chức năng của thiền định, bạn có thể vào thế giới và nói rằng tôi không đi, nhưng cũng không đến. Có thể tìm thấy chân lý trong từng ngọn cỏ, cũng như trong nhà thờ, sòng bạc, rạp hát, quán bar, vv… Nhưng tốt nhất là nên khiêm nhường để lãnh hội thấu đáo. Một Khi bạn đạt được, từng ngọn cỏ sẽ đảnh lễ bạn.

(more…)

A story of Bodhidharma and Milarepa meeting

The excerpts of this story is from yogichen.com

… When we say there is no practice in Chan, this means one has learned to box without fists. Just like a bird which flies through the sky but leaves no tracks. When you get the Chan function, then you can enter the world and say I have no need to renounce, but not before. It is possible to find the truth in each blade of grass, i.e., whorehouses, gambling casinos, theaters, and bars, etc. But it is best to keep a little distance at first to make your comprehension very sharp. When you come back every blade of grass will bow down to you.

(more…)