Bên Bờ Tỉnh Thức

Bên bờ tỉnh thức

Nhìn dòng nghiệp trôi qua từ tận cùng ký ức

Có lúc chở dăm ba cọng rác

Đôi khi vài cánh hoa

Nhân quả được hài hoà sắp đặt

Trình tự đến đi có bao giờ vắng lặng?

Lệ vương khoé mắt

Nụ cười trên môi

Buồn vui

Hơn thiệt

Cảm xúc đang xuôi dòng vô thường sinh diệt

Giữ chi dăm cọng rác

Tiếc gì vài cánh hoa

Tất cả đang dần dần tan hoại!

Vạn sự trên đời sẽ đi vào huyền thoại

Buông xả!

Để cho lòng nhẹ nhàng từng khoảnh khắc trôi qua.

Chân Thanh Mỹ

                           🌷🌷🌷

At The River of Consciousness

Watching karma flowing from the subconscious mind

Sometimes carrying pieces of garbage

At times, several flower petals

Cause and effect are arranged harmoniously

Do the patterns of coming and going ever subside?

Tears run down the eyes

Smiles from the lips

Sadness and then happiness

Gaining and then losing

Flowing downstream a river of emotions that arise and pass through impermanence

No reasons to keep the garbage

No reasons to keep flower petals

Everything is eventually subdued

The phenomenon of life as we know it, is just a tale

Let it go!

For the heart to be finally at peace.

                       _(❤️)_

             Chan Thanh My

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: