Những Lợi Ích Và Ý Nghĩa Trong Việc Trì Niệm Thần Chú Dược Sư Đà Ra Ni

Ảnh Thangka Phật Dược Sư ở trên đã có người thỉnh và không còn nữa. Có thêm đủ loại thangka khac từ Lumbini Buddhist Art Gallery, Berkeley California, người chủ là Anil Thapa. Cho anh ta biết chúng tôi đã giới thiệu bạn.

Khi bạn muốn giúp đỡ một ai đó đang mang bịnh hiểm nghèo nhưng bạn không có phương tiện hỗ trợ tài chính cho họ để điều trị y tế (ví dụ một số trường hợp bị phá sản và thậm chí không thể giúp đỡ cho gia đình họ hoặc có lẽ họ cũng quá nghèo, nhưng họ thực sự muốn thực hành lòng từ bi và phát triển tâm Bồ Đề ) bạn luôn luôn có thể học cách trì niệm Đà Ra Ni của Phật Dược Sư nhiều lần (từ 3 lần đến 21 lần mỗi thời) và bước cuối cùng quan trọng nhất là hồi hướng công đức cho người bị bệnh nặng. Theo ý kiến cá nhân của tôi, Phật Pháp quí giá hơn cả vàng bạc.

(more…)