Áo Lam

Bụt trao chiếc áo tràng lam
Quí hơn châu báu, đẹp hơn long bào
Áo lam khi được khoát vào
Không còn phân biệt người cao kẻ hèn
Môi cười nở cánh hoa sen
Oai nghi đi đứng nói năng nhu hoà
Sân si tham ái lìa xa
Trần lao phiền não đi qua nhẹ nhàng
Khoát vào chiếc áo tràng lam
Dặn lòng nhẫn nhịn yêu thương mọi loài
Trên đường vượt bể ái hà
Áo lam làm bạn vượt qua sóng dào
Áo lam mầu nhiệm Bụt trao
Hiền hoà cô Tấm thuở nào hiện ra.

Chân Thanh Mỹ

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: