Chú Cuội Thiền


Nguồn ảnh: Báo Mới


Chú cuội ngồi gốc cây đa
Thả trâu ăn lúa, mơ xa chị Hằng
Mây mờ giăng lối ánh trăng
Khi tròn khi khuyết băn khoăn Cuội khờ
Cuội ngồi dệt mấy vần thơ
Trăng kia vốn dĩ ban sơ tròn đầy
Chị Hằng núp dưới bóng mây
Mây tan chú Cuội ngồi đây trăng lồng.


Chân Thanh Mỹ
Tháng Chín, Ngày 30, Năm 2017

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: