Tứ Trọng Ân

ÂN CHA MẸ sinh thành dưỡng dục
Cưu mang ta nên vóc nên hình
Vì con không tiếc thân mình
Nghĩa nặng như bể, thâm tình như non.

ÂN TAM BẢO mở khai trí tuệ
Dạy cho ta biết sống thiện lành
Giữa vòng danh lợi đua tranh
Từ bi hỷ xả an lành tự tâm.

ÂN QUỐC GIA chở che bảo bọc
Mang cho ta cuộc sống thanh bình
An cư lạc nghiệp mưu sinh
Không còn sợ hãi đao binh chiến trường.

ÂN CHÚNG SANH tạo nên cuộc sống
Muôn vạn loài góp sức dựng xây
Từ người cho đến cỏ cây
Cùng nhau tương trợ vun đầy tương lai.

Lời Phật dạy xin luôn ghi nhớ
Tứ Trọng Ân sâu khắc trong tim
Báo đền công đức thiêng liêng
Mai về cõi Phật an nhiên mỉm cười.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: