Giả Có

Nguồn ảnh:  HawaiiPictures.com

Long lanh bóng nước giữ được gì
Rực rỡ cầu vồng chớ luyến chi
Sớm mai hoa nở chiều đã úa
Ngay khi hòa hợp biết chia ly!
Đi đến non cao thật mới kỳ
Lòng còn đôi ngã họa sầu bi
Dòng xanh, cây cảnh đều giả có
Giả sống bình thường giữa đến đi!
Quảng Thiện

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: