Giải Thích Phương Pháp Dự Đoán bằng Xúc Xắc của MO Tây Tạng

 • Update mới nhất 30/11/2019, biên soạn trang này ban đầu tháng 9 năm 2016.
 • Dịch từ tiếng Anh sang Việt.

MO Tây Tạng là phương thức dự đoán bằng xúc xắc cổ xưa. Được xem là âm thanh và trí tuệ của Ngài Bồ Tát Văn Thù hay Bồ Tát của Trí tuệ, hình tướng nam tay phải cầm một thanh kiếm lửa và tay trái giữ bản kinh Bát nhã.
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều Lạt ma cao cấp cũng hoặc thực hành hoặc tham khảo ý kiến ​​các con xúc xắc MO cho các quyết định quan trọng, như khi phải đối mặt với một quyết định khó khăn, bao gồm cả việc lựa chọn các vị Tái sinh. Một cách mà phương thức MO có thể được sử dụng là thực hiện MO cho mỗi hành động. Nếu có bất kỳ sự mơ hồ, có thể thực hiện thêm phương thức này cho đến khi vấn đề được làm rõ. Phương pháp MO được phổ biến ở Tây Tạng như là một phương pháp rõ ràng và dứt khoát để giải quyết rắc rối và đưa ra quyết định.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Lời chỉ dẫn dưới đây phải được thực hiện nghiêm túc:

Phẩm chất cần thiết:

Khi thực hiện một dự đoán, cá nhân phải dựa vào năng lực được ban bởi 1 Bổn Tôn. Sức mạnh này có được nhờ sự kết nối với các Bổn Tôn từ trước, và cần tối thiểu tăng cường thông qua những khóa tu nhập thất liên quan như niệm một triệu lần câu minh chú, xác định bản thân với các Bổn Tôn bởi sự tập trung rõ ràng và tự tin.

Có rất nhiều cách để thực hiện dự đoán liên quan đến việc thực hành các Bổn Tôn khác nhau. Ví dụ, có dự đoán phụ thuộc vào Ngài Văn Thù, Tara, Vajrapāni Kim Cương Thủ, Năm Ḍākinī, Thiên Nữ Cát Tường, Dorje YudronmaTsering Chenga (Năm chị em trường thọ). Động lực để thực hiện dự đoán phải thanh tịnh. Mặc dù mọi người có thể có được kết nối với Bổn Tôn thông qua tụng niệm thần chú một cách nhất tâm và miên mật, và do đó có được chút năng lực, nhưng nếu chúng được sử dụng cho các mục đích không thanh tịnh, nó có thể gây tác dụng ngược và dẫn đến một tái sinh không tốt.

Để việc dự đoán thành công, điều quan trọng là người thực hiện dự đoán nên có một động lực thanh tịnh và những người đến để được tư vấn tin tưởng người thực hiện. Điều quan trọng là cả hai phải cầu nguyện Tam Bảo, Đạo Sư gốc cũng như Đạo Sư dòng truyền thừa và các vị Bổn Tôn, chủ yếu là Ngài Văn Thù và các Hộ Pháp khác.

Một trong những hướng dẫn sử dụng dự đoán MO có thể được tìm thấy trong cuốn sách này cụ thể có tiêu đề: “Tibetan Divination MO” được soạn bởi Jamgön Ju Mipham Gyatso với giới thiệu lời nói đầu từ Đức Pháp Vương Sakya Trizin, tựa đề tiếng Việt là “MO, Phương pháp tiên tri Tây Tạng” được dịch bởi dịch giả Thanh Liên. Jamgon Mipham Ju là một học giả vĩ đại và là 1 vị thánh của truyền thống Nyingma của Phật giáo Tây Tạng và một trong những Lạt Ma đứng đầu phong trào bất bộ phái (Rimé) ở Tây Tạng. Các dự đoán MO dựa chủ yếu vào giải thích về Mật Điển Kālacakra và giải trình bổ sung từ “Đại Dương Ḍākinī“. Để sử dụng phương pháp dự đoán MO ta phải có một câu hỏi trong đầu và thảy hột xúc xắc. Kết quả của xúc xắc sẽ chỉ ra một câu trả lời trong hướng dẫn dự đoán. Câu trả lời nằm trong cuốn hướng dẫn nên có thể bạn cần một số phiên dịch.

Sách download PDF (Cuốn sách bản in cũ nhưng dễ đọc.)
Có thể thỉnh sách từ Amazon.

Có nhiều hình thức dự đoán MO khác nhau, cách thức này sử dựng sáu mặt chữ Tây Tạng, tuy nhiên, có thể dễ dàng thay thế bằng truyền thống đánh số xúc xắc sáu mặt như thể hiện trên hình ảnh trên cho thấy một bộ xúc xắc xanh dương , thay thế bằng số ở mỗi mặt tương đương được mô tả trong cuốn sách hướng dẫn. Sau một hồi thiền định và khẩn nguyện Ngài Văn Thù Mañjuśrī, xúc xắc được thảy hai lần, kết quả là một trong ba mươi sáu câu trả lời khác nhau.

Không  giống như các hình thức dự đoán mở, hệ thống này rõ ràng hơn. Câu trả lời liên quan đến chủ đề cụ thể, mỗi một trong 36 kết quả có một câu trả lời khác nhau cho các chủ đề đến từ lời cầu nguyện và thực hành.

Ví dụ các chủ đề có thể được yêu cầu là:

 • Gia đình, tài sản và cuộc sống
 • Bệnh tật (Ghi rõ tình trạng bệnh / sức khỏe)
 • Mục tiêu, ý định, và mục đích
 • Thực hành tâm linh (Triển vọng thực hiện một thực tế cụ thể)
 • Bạn bè và sự giàu có
 • Khách
 • Kẻ thù
 • Tinh linh
 • Đồ thất lạc
 • Những gì sẽ đến hoặc hoàn thành
 • Những cái khác chưa được phân loại

Những câu trả lời theo hình thức thông báo và tư vấn. Bạn có thể nói mọi thứ tốt, hoặc sẽ cảm thấy đau đầu; bạn có thể nói đọc vài câu thần chú, hoặc bắt đầu ăn chay. Cùng với các câu trả lời và dự đoán, mỗi chữ có các liên kết khác nhau tương tự như thực hành Phong Thủy như; Chỉ Dẫn, các yếu tố, màu sắc, các bộ phận cơ thể, và nhiều hơn nữa. Không  giống như các hình thức dự đoán mở, các con xúc xắc MO thường chính xác hơn.

Bất cứ khi nào thực hiện MO, bạn có thể xác định những mục bạn muốn xem xét, hoặc một câu hỏi dựa trên một trong những hạng mục, mặc dù các tùy chọn đầu tiên thường tốt hơn. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn và giải thích về thực hành hoặc lễ cúng dường được gợi ý và bất kỳ hình ảnh hoặc thần chú có liên quan để hướng dẫn.

Đôi khi một câu hỏi có thể liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống.

Sau đây là quá trình cơ bản của MO:
 

 1. Giải quyết một câu hỏi. Làm cho nó đơn giản, trực tiếp, rõ ràng dễ hiểu và không mở ra nhiều hơn một giải thích. Hãy viết ra gồm các hướng khác nhau của hành động, con người, hoặc thời gian nếu thích hợp.
 2. Quyết định lĩnh vực cuộc sống mà các câu hỏi liên quan đến.
 3. Quán tưởng Ngài Văn Thù. Nếu bạn gặp khó khăn trong quán tưởng, hãy nhìn vào một hình ảnh của Ngài Văn Thù. Tốt hơn nên thực hiện các thực hành này trước một hình ảnh của Ngài Văn Thù như một thói quen.
 4. Hãy đọc lời cầu (phía dưới).
 5. Trì tụng minh chú của Văn Thù ít nhất ba lần.
 6. Trì tụng minh chú duyên khởi ít nhất một lần.
 7. Lặp lại câu hỏi.
 8. Thổi vào xúc xắc.
 9. Thảy và ghi lại kết quả.
 10. Lặp lại 9 lần. 
 11. Nếu dự đoán một vấn đề quan trọng, hãy thảy xúc xắc hai lần.
 12. Kiểm tra các âm tiết đầu tiên và thứ hai của lần thảy đầu tiên và ghi nhận bất kỳ thông tin hoặc dấu hiệu liên quan.
 13. Kiểm tra sự kết hợp nói chung, bao gồm cả hình ảnh, giải thích, ký và dự đoán.
 14. Kiểm tra câu trả lời trong bối cảnh riêng.

Nếu thực hiện lần hai, kiểm tra các mối quan hệ của các âm tiết của lần thứ hai với lần đầu, có thể tham chiếu đến ba kết quả.

Đi đến kết luận. Nếu kết luận không rõ ràng, thực hiện lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn, với nhiều lựa chọn thay thế, và lặp lại cho đến khi một kết luận rõ ràng xuất hiện. Hãy hỏi câu hỏi tiếp theo nếu thích hợp. Ghi lại toàn bộ quá trình.

Lời Nguyện Cầu Ngài Văn Thù:

Om! Ngài Văn Thù vinh quang,
Bậc sở hữu Tuệ nhãn siêu việt,
có thể quán sát quá khứ, hiện tại và tương lai không có giới hạn,
Xin nghe con !
Nhờ năng lực của chân như, duyên khởi,
Tam Bảo và Tam căn,
Xin giúp con làm rõ những gì nên được chấp nhận và những gì nên bị loại bỏ.
 
Câu chú Ngài Văn Thù:

Oṃ A Ra Pa Ca Na Dhī

Phiên Âm Việt:

Ôm, A, Ra, Pa, Cha, Na, Đi

Chú duyên khởi:

“Oṃ
Ye Dhaṃmā Hetuppabhavā
Tesaṃ Hetuṃ Tathāgato Āha
Tesaṃca Yo Nirodho
Evaṃ Vādī Mahā Samaṇo
Svāhā”

(Các pháp từ duyên sinh, các pháp đó cũng từ duyên mà diệt. Bậc Đại Sa Môn đã dạy như thế)

Câu chú Phật giáo này giải thích lý thuyết Phật giáo về duyên khởi. Phiên bản tiếng Phạn được gọi là Pratītyasamutpāda Hridaya Dhāraṇī of Dependent Origination(chú duyên khởi Đà La Ni). Paticcasamuppada giải thích rằng luân hồi, các quá trình của kiếp sống lặp đi lặp lại, được duy trì bởi một chuỗi các liên kết liên kết với nhau bởi nguyên nhân và kết quả; nó cũng cho thấy những cách phá vỡ chuỗi này và chấm dứt vòng luân hồi. Con người đã  tiếp tục trong vòng luân hồi này từ hàng thiên niên kỷ – qua vô số đại kiếp – từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác.

Bài kệ bắt đầu bằng từ “Oṃ” và kết thúc bằng từ “Svāhā”, trở thành câu chú dựa trên sức mạnh của chân lý (Satyagraha).

Dịch nghĩa tiếng Việt:
 
“Các pháp sinh từ duyên
Như Lai đã nói về nguyên nhân sinh của nó
và nguyên nhân diệt của nó
Đây chính là lời dạy của Bậc Đại Sa Môn”


Xin sám hối các lỗi trong quá trình chuyển ngữ, nguyện chúng sinh được lợi lạc!

 • པདྨ་ཆོས་སྒྲོན Pema Choedon dịch từ tiếng Anh sang Việt, tháng 9 năm 2016.
 • ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། Karma Dorje biên soạn.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: