Ăn Chay

Ăn chay cho bớt sân tham 
Ăn chay không kết trái ngang oán thù
Ăn chay nuôi dưỡng tâm từ
Ăn chay bình đẳng loài người, súc sanh.


Nhân duyên nhiều kiếp xoay quanh
Nỡ nào ăn thịt thân sanh bao đời
Thịt tanh máu đỏ tuôn trào
Đớn đau gào thét xiết bao kinh hoàng.


Vu Lan cứu khổ ba đàng
Ăn chay niệm Phật giải oan nhiều đời
Từ bi ánh sáng rạng ngời
Mục Liên cứu mẹ thoát nơi ngục tù.


Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát
Chân Thanh Mỹ

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: