Hạnh Của Đất

Nguồn ảnh: Getty images

Mặc người đạp xuống
Kẻ vất đồ nhơ
Đất vẫn lặng trơ trơ không động 
Ngày tháng trôi qua
Đất thành màu mỡ
Trăm hoa đua nở
Cây cỏ xanh tươi 
Làm đẹp muôn nơi che đời bóng mát.


Hạnh lành của Đất
Nhẫn nhịn nhu hoà
Bão táp phong ba, mặc đời đối đãi 
Đất luôn vững chãi 
Bền bỉ miệt mài 
Che chở muôn loài dưỡng nuôi sự sống.


Học hạnh của Đất
Nhẫn nhịn thứ tha
Rác rưởi nở hoa!
Huơng từ lan tỏa
Thân tâm chuyển hoá phiền não sạch không
Đường đời dạo bước thong dong
Người và đất vốn đồng chung một thể.
 

Chân Thanh Mỹ
August 16, 2018

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: