Hành Giả Vĩ Đại Nhất Của Tây Tạng Có Thể Dạy Ta Điều Gì Về Cuộc Đời

Đại Hành Giả Jetsun MilarepaNguồn ảnh: lifeofmilarepa.org

Đăng lại từ: thuvienhoasen.org
Nguyên tác: “What Tibet’s Greatest Ever Yogi Can Teach Us About Living Life”
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
Đại Hành Giả Tây Tạng Milarepa

Tên ngài là Milarepa và ngài là một kẻ sát nhân. Thủa đầu đời của vị hành giả vĩ đại người Tây Tạng này đã bị tổn thương bởi sự bạo lực, thù hằn và sân hận. Nhưng mỗi khi nhắc đến tên ngài, đôi mắt của mọi người Tây Tạng sẽ ướt đẫm những giọt lệ sùng mộ và hỉ lạc. Cuộc đời của Milarepa là một câu chuyện về sự chuyển hóa. Đây là một người đã nhận ra những lỗi lầm, sai sót của mình và đã xoay chuyển cuộc đời mình. Đây là một người đã trở thành một yogi (hành giả) vĩ đại nhất mà thế giới từng nhìn thấy.

Milarepa là ai?

(more…)

Lời Khai Thị Của Ngài Patrul Rinpoche

Advice-by-Patrul-Rinpoche
Ngài Patrul Rinpoche – Nguồn hình ảnh: The Treasury of Lives.

(Ngôn ngữ Tây Tạng được chuyển sang Anh ngữ và Việt ngữ)

སྐྱིད་ན་མི་དགའ་སྡུག་ན་དགའ། ། སྐྱིད་ན་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་འབར། ། སྡུག་ན་སྔོན་བསག་ལས་ངན་འཛད། ། སྡུག་བསྔལ་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིན། །
When happily indulged in pleasure,
It’s better to be sad,
Because pleasure develops the five poisons of desire,
While sadness put an end to bad karmas.

Khi vui vẻ bởi lạc thú thế gian,
Tốt hơn ta nên buồn,
Bởi vì lạc thú khởi sinh ngũ dục của tham ái,
Trong khi nỗi buồn chấm dứt những nghiệp xấu.

(more…)