Luật Tuần Hoàn

Bầu trời sáng hôm nay
Như hoà cùng biển cả
Nhấp nhô từng cơn sóng
Đến vội rồi chợt tan.


Vạn vật ở thế gian
Đến đi thật nhịp nhàng
Thăng trầm từng nốt nhạc
Là định luật tuần hoàn.


Có thịnh tất có suy
Suy rồi ắt sẽ thịnh
Luật tuần hoàn đã định
Tâm an sự cát tường.

Chân Thanh Mỹ
Dec 16, 2018

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: