Nguồn Gốc Của Câu Chú ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། – Karmapa Chenno

Đại Bảo Pháp Vương Karmapa Ogyen Trinley Dorje đời thứ 17

ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།

Việc thực hành quan trọng nhất trong Phật giáo Tây Tạng là Guru Yoga, thiền định và trì chú về Đạo Sư đứng đầu dòng truyền, vốn được xem là Phật sống, là hiện thân của ba thân và thập địa (năng lực phi thường). Trong truyền thống Kagyü, Đạo Sư đứng đầu là Gyalwa Karmapa và câu chú của Ngài là
ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། Karmapa Chenno. Người ta rằng tin âm thanh của câu chú này được kết nối trực tiếp với tâm giác ngộ của Ngài Karmapa và mang phẩm chất giác ngộ cũng như mang lại sự giúp đỡ cần thiết nhất cho lợi ích của người thực hành.

Ở đây tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về nguồn gốc của câu chú Karmapa Chenno. Câu chú Karmapa có nguồn gốc từ thời Ngài Karmapa thứ 8, Mikyo Dorje (1507-1554) trong buổi giảng dạy về Pháp “Gọi Thầy từ xa”.

“Karmapa Chenno” có thể được tạm dịch là “hiện thân của lòng bi mẫn của tất cả chư Phật, xin hãy nghĩ đến con”. Ở Trung Tây Tạng, Sikkim và Bhutan, câu chú được phát âm Karmapa Kyen-no hoặc Karmapa khen-no. Ở Đông Tây Tạng, câu chú được phát âm là “Karmapa Chenno”. Ở các nước phương Tây phát âm phổ biến nhất là Karmapa Chenno và được xem là chính xác.

Một ngày nọ, trong thế kỷ 16, người đứng đầu của một gia đình du mục trong hoang vu, lộng gió bắc Tây Tạng qua đời. Trong một khu vực thưa thớt dân cư như vậy rất hiếm để tìm thấy tu viện và các vị Lạt Ma để thực hiện nghi thức tang lễ Phật giáo, vì vậy gia đình tự hỏi phải làm gì. Sau đó, họ thấy một người rách rưới đi bộ giống như là một yogi hoặc một người hành khất, nên họ yêu cầu giúp đỡ. Người khất sĩ trên thực tế là một Lạt ma. Gia đình đau buồn thỉnh cầu Ngài thực hành nghi thức cho người chết, và Ngài đã đồng ý.

Khi Ngài đến giường của người chết và bắt đầu tụng chú, gia đình trân trọng yêu cầu Lạt ma để thực hiện Phowa (chuyển di thần thức). Tuy nhiên, Lạt ma cho biết: “Tôi chỉ là một người thực hành nghèo, ít học giáo lý của Đức Phật, tôi đã không thực hiện được thực hành bí truyền. Nhưng tôi có một phẩm chất tích cực, tín tâm to lớn ở Đức Phật sống, Ngài Lạt Ma Karmapa. Ngài như cổng lớn để đến Dewachen (cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà). Tên của Ngài là mật khẩu ma thuật đối với niềm tin tuyệt vời”.

Sau đó, ông bắt đầu đọc một lần nữa và một lần nữa câu chú uy lực, “Karmapa Khyenno!””Karmapa Khyenno, Karmapa Khyenno,” ông tụng to, một lần nữa và một lần nữa.

Sau mỗi lần hạt của 108 trì tụng nhiệt thành, ông sẽ gia trì xác chết bằng chuỗi hạt cầu nguyện đó, tin rằng, trong danh hiệu của Đức Phật Karmapa, người chết được tái sinh trong cõi Dewachen.

Sau một thời gian, mọi người đều nhận thấy những dấu hiệu của sự chuyển di thần thức thành công bắt đầu xuất hiện. Tóc từ đỉnh đầu của tử thi đã giảm; có một mùi thơm dễ chịu trong không khí, và một lỗ hở xuất hiện ở đỉnh đầu nơi tâm thức vi tế của người quá cố đã về thế giới khác.

Mọi người có mặt vui mừng, lòng biết ơn và cảm ơn các vị Lạt Ma khất sĩ. Tất cả bắt đầu tín tâm thực hành thần chú của Đức Karmapa, cầu nguyện đạt được sự hỉ lạc tự tại của cõi Tịnh Độ A Di Đà ngay trong đời này.

Vị Lạt Ma hành khất ngay đó tiếp tục hành trình của Ngài. Một hôm, ông nghe nói rằng Karmapa toàn trí đã đến thăm miền nam Tây Tạng, vì vậy ông quyết định đi đến gặp Ngài và tỏ lòng tôn kính.

Cuối cùng Lạt Ma đã đến được điểm hành trình của Ngài. Điều đầu tiên Ngài Karmapa toàn tri nói với anh ấy là: “Đó có phải là một Pháp Chuyển Di Thần Thức (Phowa) khó khăn được thực hiện ở phía bắc không?” Đức Karmapa cười, dùng chuỗi của Ngài chạm vào Lạt Ma.

Ngài Lạt Ma khất sĩ tin 1 niềm tin không thể lay chuyển rằng Karmapa là một vị Phật sống toàn trí, và cho dù các môn đệ của Ngài đang ở bất cứ nơi nào, Ngài luôn đặt họ trong trái tim và tâm trí Ngài.

Từ đó câu chú Karmapa Chenno trở thành câu chú quan trọng nhất để gọi phẩm chất giác ngộ và năng lực của Ngài Karmapa trong truyền thống Kagyü của Phật Giáo Tây Tạng. Tên Karmapa được hiểu không chỉ là tên một số cá nhân cụ thể, mà là những phẩm chất giác ngộ của tất cả Chư Phật và Bồ Tát. Karmapa là một trong những hiện thân của nguồn quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng đối với các đệ tử của Ngài.

Đây là câu chuyện về nguồn gốc của câu chú Karmapa mà tôi đã nghe.

Dịch từ Tiếng Anh sang tiếng Việt: Pema Choedon པདྨ་ཆོས་སྒྲོན, Tháng 8 năm 2016 từ bài ở đây.

Karma Dorje ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། biên soạn Tháng 8 năm 2016.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: