Tình Vô Ngã


Ai cũng có yêu cũng có tình

Có khi bày tỏ lúc lặng thinh
Mẹ cha, chồng vợ, tình con cái
Sợi dây luyến ái buộc vô hình.
Tranh đua chiếm đoạt cũng vì tình
Buồn vui oán hận vẫn đinh ninh
Thiên thu vạn kiếp vay rồi trả
Lệ máu đầm đìa lưới vô minh.
Tịnh hoá chữ tình lợi quần sinh
Không danh không lợi chẳng vì mình
Tình yêu vuợt thoát tầm bản ngã
Là tình trong sáng ánh quang minh.
Chân Thanh Mỹ

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: