Quán Âm Dương Chi

Quán Âm Dương Chi tay cầm cành dương, tay cầm bình nước tịnh, ý nói là đang rải nước để làm sạch chướng ngại của 3 ngàn phiền não, tẩy trừ tam độc (tham sân si). Lại có một vị Quán Âm, tay cầm hoa sen, tay cầm bình nước tịnh, xưng gọi là “Quán Âm Bạch Y”; hoa sen biểu trưng cho sinh mệnh, bình nước tịnh biểu trưng việc tẩy rửa mọi chướng ngại cho chúng sinh.

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: