Người Hiểu Kinh Dược Sư và có Trì Chú Dược Sư Sẽ Không Sợ Bị ai Ếm Đối

Người hiểu Kinh Dược Sư và có trì chú Dược Sư sẽ không sợ bị ai ếm đối.Vậy nhà bị ếm, người bị thư, bị bỏ bùa (nếu như có thật như vậy ) thì mình đều có thể tự hóa giải bởi năng lực bất khả tư nghì của Kinh, Chú Dược Sư. Chúng ta hãy thầm niệm NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT để đối phó với những bất an hằng ngày như đau ốm, lạnh, đói,…để cầu về thọ mạng thì niệm NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT.

Vào bệnh viện thăm một người thân, ta có thể chúc lành cho tất cả người bệnh khác bằng cách thầm niệm danh hiệu Phật Dược Sư và hồi hướng cho họ.Đó là sự Ủy lạo tinh thần rất thực tế, ai cũng làm được mà không cần phải có tiền. Những người bệnh ấy cảm thấy chóng thuyên giảm mà không biết do đâu, vá ta cũng vừa thực hiện được một bố thí ba la mật, và thực tập được một sự trải rộng lòng từ bi đến những người không quen, và để hiểu Phật sự có thể làm ở mọi nơi, mọi lúc khi tâm ta luôn nghĩ thiện. Vì nghĩ thiện nên ta nghĩ ra điều thiện để làm. Khi những điều thiện như lớp lớp sóng dồi thì ta sẽ luôn bận rộn với điều thiện mà không chán mỏi.Trích: Tịnh Độ Phương Đông

Chia sẻ là yêu thương! - Sharing is caring!

Leave a Reply

%d bloggers like this: